slide5.jpg slide4.jpg slide3.jpg slide2.jpg slide1.jpg

Pieken in de Delta PID

Pieken in de Delta (PID) is het in 2006 gestarte regionaal economisch programma dat inzet op de economische kansen (de pieken) in zes regio’s. Het programma, waarin Rijk en regio samenwerken, stimuleert gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen door kansen te benutten en knelpunten weg te nemen.

High Tech Factory is een van de vijf winnaars die in aanmerking is gekomen voor een subsidie uit het programma (looptijd: november 2007-mei 2011). De financiering, 4,4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Overijssel, wordt aangewend voor High Tech Factory-fase 1: de ontwikkeling van testen, verpakken en assembleren van de componten. De betrokken bedrijven bevinden zich met hun produkten op de medische en farmaceutische markt en voedingsmiddelen industrie.

Klik hier voor een impressie van het High Tech Factory project (video afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken).