Nanotechnolgie: de productietechnologie van de 21e eeuw

Nanotechnologie is een zich snel ontwikkelende technologie die toegepast kan worden op grote hoeveelheden producten. De Metaalunie besteedde in 2011 aandacht aan dit onderwerp en organiseerde de Metaalunie Nanodag, incl. een interview met Miriam Luizink. Lees hier het volledige artikel.

Pieken in de Delta PID

Pieken in de Delta (PID) is het in 2006 gestarte regionaal economisch programma dat inzet op de economische kansen (de pieken) in zes regio’s. Het programma, waarin Rijk en regio samenwerken, stimuleert gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen door kansen te benutten en knelpunten weg te nemen.
Read more

Putting back the D in R&D

High Tech Facilities to Boost Young Talents in Twente. Enschede, The Netherlands – The regional innovation strategy of Twente is based on putting science and technology to work. William Sanchez, Innovation Policy Officer at the City of Enschede gives his view. In the last 25 years Twente has an excellent record in knowledge creation. The next step is improving our capacity in successful development and application of knowledge in new products and processes.

Read more

Subsidie voor High Tech Factory

UT Nieuws, april 2008 – Download artikel hier >>

MVT-leden in unieke High Tech Factory

Link magazine, februari 2008 – Download artikel hier >>

Kennispark als extra slinger van de economie

“De ontwikkeling van Kennispark zal een enorme impuls geven aan de kennisintensieve bedrijvigheid in Twente. Het is een extra kroon op het werk van oud-rector Harry van den Kroonenberg. Hij zou trots zijn als hij kon zien wat ‘zijn’ TOP-regeling en BTC uiteindelijk teweeg hebben gebracht.”

Read more

Twents nanocentrum ontpopt zich tot kraamkamer voor hightechbedrijven

Het Financieele Dagblad, februari 2008 – Download artikel hier >>

Oude Mesa+-faciliteit moet onderdak bieden aan bedrijfsleven

Bits & Chips, januari 2008 – Download artikel hier >>

‘Factory’ = fabriek voor high tech bedrijven

UT nieuws, december 2007 – Download artikel hier >>

get_footer(); ?>